اطلاعات عمومی

لیست قیمت های فروشگاه بابایی شرایط فروش

نام موتور سیکلت مشخصات موتور   سیکلت مدل اقساط۱۲ماهه اقساط ۱۸ ماهه نقد توضیحات
۱ پرواز     ۱۲۵ ۴دنده ۱۴۰۲ ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ %۱۵الی %۱۰
۲ پرواز     ۱۲۵ ۵دنده –استارتی-دزدگیر ۱۴۰۲ ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ۸۷/۰۰۰/۰۰۰
۳ پرواز     ۲۰۰ ۵دنده-ترمزدیسکی+دزدگیر) ۱۴۰۲ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰
۴ تیزتک   ۱۵۰ ۵دنده استارتی ۱۴۰۲ __ __
۵ پیشرو   ۱۲۵ ۴دنده ۱۴۰۲ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۸۳/۰۰۰/۰۰۰
۶ مهران   ۲۰۰ استارتی ۱۴۰۲ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۸۶/۰۰۰/۰۰۰
۷ احسان ۲۰۰ ۵دنده_استارتی_ترمز دیسکی ۱۴۰۱ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۸۶/۰۰۰/۰۰۰
۸ رهرو    ۲۰۰ ۴دنده ۱۴۰۲ ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ۸۹/۰۰۰/۰۰۰
۹ بهرو     ۱۲۵ ۵دنده – استارتی ۱۴۰۲ ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ ۸۹/۰۰۰/۰۰۰
۱۰
۱۱
نام موتور سیکلت مشخصات موتور   سیکلت مدل اقساط۱۲ماهه اقساط ۱۸ ماهه نقد توضیحات
۱۳ آشیل   ۱۲۵ بیکلاچ _ __ __ %۱۵الی %۱۰
۱۴     TVS بیکلاچ ۱۴۰۲ ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ __
۱۵ سحر   ۱۳۵ بیکلاچ ۱۴۰۲ __ __
۱۶ بهرو    ۱۲۵ بیکلاچ ۱۴۰۲ ۹۵/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۷ شوکا  ۱۳۰ بیکلاچ ۱۴۰۲ ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ __
۱۸ هرم    ۱۳۰ بیکلاچ ۱۴۰۲ ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ __
۱۹
۲۰
نام موتور سیکلت مشخصات موتور سیکلت مدل اقساط ۱۲ماهه اقساط ۱۸ماهه نقد توضیحات
۲۱ ای دی وی همراه ADV اتومات ۱۴۰۲ ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ %۱۵ الی %۱۰
۲۲ ثریا اتومات ۱۴۰۲ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ __
۲۳ ۱۵۰طرح کلیک همراه اتومات ۱۴۰۲ ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰
۲۴ ۱۵۰طرح کلیک نیکتاز اتومات ۱۴۰۲ ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰
۲۵ ۱۵۰+رهرو  طرح وسپا اتومات ۱۴۰۲ ۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰
۲۶ ۱۵۰ویشتا  طرح وسپا اتومات ۱۴۰۲ ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰
۲۷ ۱۵۰طرح آیروکس هدی اتومات ۱۴۰۲ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۸ ۱۵۵طرح آیروکس پیشرو اتومات ۱۴۰۲ ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۷/۰۰۰/۰۰۰
۲۹ طرح کلیک برمودا اتومات ۱۴۰۲ ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۳۰ ۱۸۰طرح آیروکس زیگما اتومات ۱۴۰۲ ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰
۳۱ ۱۵۰طرح کلیک هدی اتومات ۱۴۰۲ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ___
۳۲ آوا طرح کلیک ۱۵۰ اتومات ۱۴۰۱ ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰
نام موتور سیکلت مشخصات موتور سیکلت مدل اقساط۱۲ماهه اقساط ۱۸ ماهه نقد توضیحات
۳۳ بنلی نیوفیس ۱۵۰ ترمز دیسک -۵دنده ۱۴۰۲ ۱۷۶/۰۰۰/۰۰۰ ۱۹۳/۰۰۰/۰۰۰ %۱۵الی %۱۰
۳۴ ۲۰۰ نیکتاز طرح باکسر ۵دنده ۱۴۰۲ ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰
۳۵ طرح Z1000 نیکتاز ۶دنده رادیاتور ۱۴۰۲ ۲۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ۲۵۵/۰۰۰/۰۰۰
۳۶ ۱۸۰ NA گلکسی ۶دنده ۱۴۰۲ ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰
۳۷ ۲۰۰ نیکتاز توربو ۶دنده ۱۴۰۲ ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰
۳۸ تریل برمودا ۲۵۰ ۶دنده ۱۴۰۲ ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۳۹ هوندا ژاپن اصل ۱۹۰ CB ۵دنده ۱۴۰۲ ۲۹۸/۰۰۰/۰۰۰ ___
۴۰

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *